crypto newsfinance

ethereum news OKX launches Ethereum layer-2 testnet using ZK-based Polygon CDK

Ethereum News

The “X1” network will be part of the Polygon ecosystem and use zero-knowledge proofs to bridge assets from Ethereum.

Dijital Marketing

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir